Μένουμε σπίτι – δραστηριότητα 2η – Δημιουργώντας το ουράνιο τόξο