Μένουμε σπίτι – δραστηριότητα 3η – Χάρτινος φακός σε μαύρο φόντο