Οι ενότητες του υλικού

Το μοντεσσοριανό υλικό χωρίζεται σε πέντε θεματικές ενότητες:

  • της καθημερινής ζωής
  • του υλικού των αισθήσεων
  • της γλώσσας
  • των μαθηματικών και
  • του πολιτισμού
Η Καθημερινή ζωή
Η Καθημερινή ζωή

Η ενότητα της καθημερινής ζωής είναι συνήθως η πρώτη ενότητα που συναντάει το παιδί στην είσοδό του στη μοντεσσοριανή τάξη. Καλωσορίζει το παιδί και του επιτρέπει να ασχοληθεί με...

Το υλικό των αισθήσεων
Το υλικό των αισθήσεων

Η ενότητα του υλικού των αισθήσεων είναι η γέφυρα που βοηθάει το παιδί να γνωρίσει με τις αισθήσεις του τον κόσμο που το περιβάλλει. Είναι ο τρόπος του παιδιού...

Η γλώσσα
Η γλώσσα

Η ενότητα της γλώσσας είναι το κλειδί της επικοινωνίας. Όλα όσα βρίσκονται μέσα σε μια μοντεσσοριανή είναι και υλικό για την ανάπτυξη του λεξιλογίου. Ο μοντεσσοριανός παιδαγωγός δεν χάνει...

Τα μαθηματικά
Τα μαθηματικά

Η ενότητα των μαθηματικών είναι η οργάνωση του εγκεφάλου. Αποτελείται από : δραστηριότητες αναγνώρισης των συμβόλων (οι αριθμητικές ράβδοι, οι αριθμοί από γυαλόχαρτο, παιχνίδια με το μηδέν,…) δραστηριότητες του...

Ο πολιτισμός
Ο πολιτισμός

Η ενότητα του πολιτισμού είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Είναι το βήμα προς το μεγάλο έξω κόσμο, και γίνεται όταν το παιδί νιώθει ασφάλεια και είναι έτοιμο γι` αυτό....