Δανάη Πατσαούρα- Δασκάλα Αγγλικών

Το 2015 αποφοίτησα από το τμήμα Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2019 απέκτησα το μεταπτυχιακό μου δίπλωμα στον τομέα της γλωσσολογίας απο το Πανεπιστήμιο του Radboud στην Ολλανδία, με κατεύθυνση την εκμάθηση μιας δεύτερης/ ξένης γλώσσας.

Κατέχω το πιστοποιητικό ΤΚΤ (Teachers Knowledge Test) και TKT-KAL (Knowledge About Language) από το πανεπιστημίου του Cambridge, με βαθμό Άριστα. Κατέχω επίσης το δίπλωμα CELTA, το οποίο εξειδικεύεται στην διδασκαλία της αγγλικής σε ενήλικες και εφήβους. Έχω παρακολουθήσει με επιτυχία τα προγράμματα ESP και Academic writing, καθώς και σειρά σεμιναρίων πάνω σε ψυχολογικές πτυχές της μάθησης, μαθησιακές ιδιαιτερότητες και εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας (μέσα από παιχνίδια, μουσική και τραγούδια).

Εργάζομαι ως καθηγήτρια αγγλικών απο το 2013, ενώ από το 2019 εργάζομαι ως εκπαιδεύτρια ξενόγλωσσων καθηγητών. Έχω ακόμα εργαστεί ως καθηγήτρια αγγλικών στην Αγγλία, σε παιδιά διαφόρων εθνικοτήτων. Ο τομέας που με ενδιαφέρει είναι η εκμάθηση μια ξένης γλώσσας σε παιδιά καθως και η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Από τη στιγμήπου ξεκίνησα να εργάζομαι ως καθηγήτρια αγγλικών, συνεχως αναζητούσα τρόπους και μεθοδολογίες που διευκολύνουν την ανάπτυξη μιας ξένης γλώσσας. Η μοντεσσοριανή εκπαίδευση μου έδειξε έναν πρωτοπωριακό για τα ελληνικά δεδομένα τρόπο αναπτυξης βασικών δεξιοτήτων και με παρακίνησε να εκπαιδευτώ στον μοντεσσοριανό τρόπο εκπαίδευσης.

Πιστεύω πως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν αποτελεί ένα ανεξάρτητο μάθημα, αλλά ένα μέσο για να γνωρίσουν τα παιδιά τον κόσμο, όπως ακριβώς τον μαθαίνουν και στη μητρική τους γλώσσα. Για εμένα, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας πρέπει να γίνεται με έναν ευχάριστο τρόπο, με σεβασμό στην διαφορετικότητα του κάθε παιδιού και στον δικό του ρυθμό ανάπτυξης.