Μπορούν όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να φτάσουν σε υψηλό γνωστικό επίπεδο;

Η ομότιμη καθηγήτρια Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού τμήματος ΑΠΘ , Μαρία  Ζαφρανά εξηγεί πως το μοντεσσοριανό σύστημα ανταποκρίνεται στις ανακαλύψεις των νεύρο-επιστημόνων για τον εγκέφαλο...