Το σχολείο

Εσωτερικός κανονισμός
Εσωτερικός κανονισμός

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σχολείου μας είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών με βάση τις αρχές της μοντεσσοριανής μεθόδου. Η φιλοσοφία που πρεσβεύει στοχεύει στην αδιάσπαστη ανάπτυξη του κάθε παιδιού (σωματική,...

Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις

Το σχολείο μας στεγάζεται σε ένα σύγχρονο διώροφο κτήριο 500 τμ. στην Αγία Παρασκευή επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 9. Για να υποστηρίξει τη μοντεσσοριανή μέθοδο το κτήριο έχει...

Σίτιση
Σίτιση

Η κουζίνα του σχολείου ξεκίνησε την παροχή μεσημεριανού φαγητού από το Σεπτέμβριο του 2018. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σωστή διατροφή των παιδιών, με εγκεκριμένο μενού, από τον παιδίατρο του...

Μεταφορά
Μεταφορά

Από το Σεπτέμβριο του 2018 το σχολείο μας διαθέτει σχολικό λεωφορείο. Τη φετινή σχολική χρονιά 2020 – 2021, το σχολικό  μας καλύπτει τις ακόλουθες περιοχές: Αγία Παρασκευή Χολαργό Χαλάνδρι...