Montessori Way of Life
Skip to content
Εσωτερικός κανονισμός

Εσωτερικός κανονισμός

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σχολείου μας είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών με βάση τις αρχές της μοντεσσοριανής μεθόδου. Η φιλοσοφία που πρεσβεύει στοχεύει στην αδιάσπαστη ανάπτυξη του κάθε παιδιού (σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική) και την ολόπλευρη κάλυψη των αναπτυξιακών του αναγκών με στόχο την κατάκτηση της ανεξαρτησίας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με βάση το εποπτικό υλικό της μοντεσσοριανής μεθόδου σε κάθε τάξη

  • Την εξατομικευμένη παρουσίαση του παιδαγωγικού υλικού
  • Τις μικτές ηλικίες
  • Τη δυνατότητα επιλογής δραστηριοτήτων από τα παιδιά.
  • Την ταυτόχρονη λειτουργία περισσότερων τομέων εργασίας- παιχνιδιού.
  • Την ομαδική και εξατομικευμένη εργασία.
  • Το αδιάσπαστο τρίωρο εργασίας (συγκέντρωση).
  • Τη γνώση των παιδαγωγών στη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της μοντεσσοριανής μεθόδου.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α.  Το σχολείο  είναι ανοιχτό από τις  11 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

Β.   Το παιδαγωγικό του πρόγραμμα ακολουθεί το ημερολογιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας όπως αυτό ορίζεται για τα νηπιαγωγεία, με όλες τις επίσημες αργίες του εκάστοτε σχολικού  έτους (28η Οκτωβρίου, Χριστούγεννα, 25η Μαρτίου, Καθαρά Δευτέρα, Πάσχα κ.α.) .

Γ.   Το ωράριο του παιδαγωγικού προγράμματος είναι από τις  7:45 πμ. έως 15:00.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Α. Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει από τις 7:45 και ολοκληρώνεται σταδιακά το αργότερο μέχρι τις 8:30.

Β. Η αποχώρηση των παιδιών γίνεται είτε  στην 13:00, στις 14:00 ή στις  15:00 .  Η αποχώρηση μπορεί να γίνει με το σχολικό λεωφορείο, ή με την παραλαβή από τους γονείς ή κάποιο άλλο πρόσωπο, για το οποίο το σχολείο έχει ενημερωθεί εγγράφως.

Γ. Για λόγους ασφαλείας και εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου, οι γονείς παρακαλούνται θερμά κατά την παραλαβή και παράδοση των παιδιών τους να είναι συνεπείς με το ωράριο του σχολείου.

Δ. Επίσης, παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας του παιδιού να ενημερώνουν το σχολείο εγκαίρως.

ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΑ  ΠΑΙΔΙΑ

Α. ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Το σχολείο δέχεται παιδιά από την ηλικία των 2,5 ετών έως την ηλικία των 6 ετών, ανεξαρτήτου θρησκείας και φυλετικής προέλευσης.

Β.ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ-ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

Το σχολείο είναι πρόθυμο να εντάξει στις τάξεις του μικρό αριθμό παιδιών με σωματική ή νοητική ιδιαιτερότητα, εφόσον  το σχολείο μπορεί πραγματικά να καλύψει ολόπλευρα τις ανάγκες αυτού του παιδιού.

Για τα παιδιά με ήδη διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες ή υποθάλπτουσες , το σχολείο παρέχει μέσω του παιδαγωγικού προγράμματος, των παιδαγωγών και των εξωτερικών συνεργατών του, πλήρη υποστήριξη.

Γ. ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΑΝΑ

Το σχολείο δέχεται παιδιά που φοράνε πάνα και υποστηρίζει τη διαδικασία της αφαίρεσής της.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

Όλο το παιδαγωγικό προσωπικό του σχολείου διαθέτει τις απαραίτητες από το υπουργείο πιστοποιήσεις και την εξειδίκευση στο μοντεσσοριανό σύστημα.

Η παιδαγωγός αποδέχεται τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού, βοηθάει την εξελικτική πορεία του, δουλεύει μαζί με τα παιδιά και όχι για λογαριασμό των παιδιών, δε χρησιμοποιεί την ανταμοιβή ή τη στέρηση, την κρίση της κακής ή καλής δουλειάς των παιδιών, τις συγκρίσεις ανάμεσα στα παιδιά, την καταναγκαστική επιβολή δικών της επιλογών. Είναι μέσα στην τάξη, το πρότυπο, ο οδηγός και ο φροντιστής των παιδιών, του περιβάλλοντος και του υλικού.

Κάθε παιδαγωγός έχει γνώση της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των γνώσεων του κάθε παιδιού ατομικά και παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς  ανά  τακτά χρονικά διαστήματα.

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Στα πλαίσια λειτουργίας του το σχολείο  συνεργάζεται με όποια ειδικότητα κρίνει απαραίτητη, για την προώθηση του σκοπού και των αρχών του.

Το σχολείο συνεργάζεται σε τακτική βάση με παιδίατρο που ελέγχει  την υγεία των παιδιών και συνεισφέρει στη διαμόρφωση του διαιτολογίου.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το σχολείο διαθέτει πλήρη κουζίνα για την παρασκευή δεκατιανού και μεσημεριανού γεύματος στα παιδιά.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι αρίστης ποιότητας και όπου είναι δυνατόν επιλέγονται πρώτες ύλες από βιολογικά προϊόντα.

Το δεκατιανό και το μεσημεριανό γεύμα που παρέχεται στα παιδιά συμπεριλαμβάνεται στο βασικό πρόγραμμα διδάκτρων.

Ακολουθείται μεσογειακή διατροφή . Για το διαιτολόγιο των παιδιών υπάρχει μηνιαία ενημέρωση.

  • ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΑΣ

Στα θέματα υγείας το σχολείο ζητάει πλήρη ενημέρωση από τους γονείς. Παρέχει στους γονείς μια φόρμα προς συμπλήρωση η οποία παραμένει στο σχολείο και τα στοιχεία της είναι εμπιστευτικά, ώστε το προσωπικό και η διοίκηση να είναι ενημερωμένοι για πιθανά θέματα υγείας του κάθε παιδιού.

Όποια άλλα θέματα υγείας μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, το σχολείο ενημερώνει άμεσα τους γονείς του παιδιού που είναι αδιάθετο και κανονίζει τον τρόπο επιστροφής του στο σπίτι. Ταυτόχρονα το αδιάθετο παιδί παραμένει στον ειδικά διαμορφωμένο γι` αυτό το σκοπό χώρο. Το σχολείο παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας του παιδιού, μέχρι την επιστροφή του στο σχολείο, επικοινωνώντας με τους γονείς.

Το σχολείο δεν είναι χώρος φύλαξης. Για την προστασία του ίδιου του παιδιού και των συμμαθητών του, παιδιά που δεν έχουν αναρρώσει πλήρως, οφείλουν να τα κρατάνε οι γονείς τους στο σπίτι.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Α. ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η χρέωση των διδάκτρων περιλαμβάνει ολόκληρο το παιδαγωγικό πρόγραμμα ανεξαρτήτου ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης του παιδιού. Το ποσό των διδάκτρων αφορά ολόκληρο  το σχολικό έτος και δεν επιμερίζεται αναλογικά ανά μήνα.

Για τις περιπτώσεις φοίτησης αδερφών παρέχεται επιπλέον έκπτωση .

Β. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η χρήση του σχολικού λεωφορείου για τη μεταφορά του παιδιού, η συμμετοχή του παιδιού στις καλοκαιρινές δραστηριότητες (camp), η συμμετοχή στα απογευματινά εργαστήρια  και το ετήσιο κόστος υλικών, χρεώνονται πέρα των ετήσιων διδάκτρων. Οι παραπάνω υπηρεσίες εξαιρούνται των παρεχόμενων εκπτώσεων και πληρώνονται αποκλειστικά για την περίοδο (μήνες) παροχής τους.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η προεγγραφή του παιδιού γίνεται με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου εγγράφου από το γονέα.

Σε περίπτωση αιτήσεων προεγγραφής πλέον του επιτρεπτού με βάση την άδεια του σχολείου παιδιών, τηρείτε σειρά προτεραιότητας.

Κατά την εγγραφή του παιδιού οι γονείς παραλαμβάνουν τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου και ένα εγχειρίδιο ενημέρωσης και υποστήριξης της κοινότητας των γονέων του σχολείου.

Για την εγγραφή σε κάθε σχολικό έτος  καταβάλλεται το ποσό των 550,00ως προκαταβολή και το ποσό των 150,00 για αγορά και χρήση υλικών. Η προκαταβολή αφαιρείται από το ετήσιο ποσό των διδάκτρων.

Η εγγραφή για την επόμενη σχολική χρονιά γίνεται μεταξύ των μηνών Απριλίου και Μαΐου.

Δ. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Η υπαναχώρηση εγγραφής εφόσον γίνει πριν την έναρξη του σχολικού έτους επιβαρύνει τους γονείς με την απώλεια του ποσού της προκαταβολής.

Ε. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Περιπτώσεις με σοβαρά προβλήματα υγείας (παιδιού ή γονέων), αλλαγής πόλης ή χώρας διαμονής ή άλλος αποδεδειγμένα σοβαρός λόγος που αναγκάζει τη διακοπή της φοίτησης του παιδιού από το σχολείο, αντιμετωπίζονται ατομικά σε σχέση με την οικονομική επιβάρυνση των γονέων.

Το σχολείο δεν διαγράφει παιδιά, χωρίς αίτηση γονέων.

Εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως θέματα υγείας, ακραίων και προσβλητικών συμπεριφορών από μέρους ενός γονέα  προς τη διοίκηση, το προσωπικό του σχολείου ή προς γονείς και παιδιά του σχολείου, καθώς και μεγάλες οικονομικές καθυστερήσεις στα δίδακτρα ή τις παροχές, εξετάζονται ατομικά και το σχολείο μπορεί να προβεί σε διαγραφή κατόπιν αποφάσεως της διοίκησης.

  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ:

Θεωρούμε ότι η ενεργητική συμμετοχή και συνεργασία των γονέων αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την εύρυθμη  λειτουργία του σχολείου. Η συμμετοχή στις συγκεντρώσεις γονέων και στις επιμορφωτικές ομιλίες  με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της μοντεσσοριανής μεθόδου.

Επίσης με σκοπό την υποστήριξη των οικογενειών και τη δημιουργία στενότερων και ουσιαστικότερων σχέσεων  προτείνονται και οργανώνονται  εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις,  γιορτές και εκδηλώσεις, που πληρούν τα κριτήρια της μοντεσσοριανής μεθόδου.

Facebook
Twitter
Instagram
WhatsApp